Tel: 0315-242929
Nieuwbouw

Veel gestelde vragen

Wij krijgen vaak dezelfde vragen van onze opdrachtgevers. Een overzicht tref je hier op deze pagina aan. Ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem gerust contact met onze nieuwbouwadviseur via telefoonnummer 0315-242929.

Bouwkavel

Hoe kom ik aan een bouwkavel?

De gemeente verkoopt bouwkavels. Ook komt het voor dat bouwkavels via een makelaar verkocht worden. Informeer daarom bij de gemeente waar je wilt gaan bouwen of zoek bijvoorbeeld via Funda

Aandachtspunten bij de aankoop van een bouwkavel

Informeer bij de gemeente welke voorschriften er zijn om op dat kavel een huis te bouwen. Er zijn namelijk richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld goothoogte, nokrichting, inhoud van de woning e.d… Let op de ligging in relatie tot de omgeving, de zon e.d… Koop je de kavel niet van de gemeente, dan heb je een schone grondverklaring nodig en een bodemonderzoek brengt kosten met zich mee.

In bezit van of een optie op een bouwkavel? Wat nu?

Als je een optie op een bouwkavel hebt, dan maken wij graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken.
Tijdens dit gesprek gaan we samen onderzoeken hoe jouw droomhuis eruit kan zien, rekening houdend met de bestemmingsplanvoorschriften, de situering op de kavel, prijzen, materiaalkeuzes, bouwtijd e.d… Bruggink heeft een jarenlange ervaring met het bouwen van een huis op een eigen kavel en kan je daarom deskundig adviseren.

Bruggink en vergunningen

Waarom met Bruggink mijn droomhuis bouwen?

Voor de meeste mensen is een huis bouwen de grootste financiële uitgave van hun leven. Een uitgave dus die grootst mogelijke zorg verdient. Bouw daarom met een betrouwbare partner en voorkom teleurstellingen of financiële tegenvallers. Bruggink staat bekend als een betrouwbare partner met een hoge klanttevredenheid. Ons vakmanschap en onze focus gericht op klanttevredenheid, staat garant voor een probleemloos bouwproces.

Hoe regel ik de aanvraag voor welstandsgoedkeuring omgevingsvergunning?

Bruggink regelt alles voor je. Want bouwen met Bruggink betekent gewoon dat je compleet ontzorgt gaat worden. Door te kiezen voor Bruggink bespaar je flink op ontwerp- en tekenkosten. Alles onder 1 dak voorkomt onnodige risico’s en mogelijke miscommunicatie.

Kosten

Wat kost heien voor een fundering

Het heiwerk kan een grote kostenpost zijn. Het is afhankelijk van een aantal factoren. Hoe is de bodemgesteldheid, hoeveel palen zijn er nodig en met welke lengte. Kan er gebruik gemaakt worden van prefab betonpalen of moeten er boorpalen gebruikt worden omdat er geen trillingen in de grond mogen ontstaan in verband met belendende bebouwing. Aan de hand van sonderingen vertellen wij je van tevoren wat het heiwerk gaat kosten.

Wat kost een eigen huis bouwen

Een indicatie van de bouwkosten geven wij aan bij onze basismodellen. Zo’n basismodel is vaak een uitgangspunt en wordt vaak een unieke woning afgestemd op jouw persoonlijke wensen. Bij het invullen van deze wensen geven wij de mogelijkheden aan hoe deze het slimst te realiseren zijn met de laagst mogelijke bouwkosten.

Op welke bijkomende kosten moet ik rekenen

Naast bouwkosten zijn er bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld legeskosten die de gemeente in rekening brengt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze verschillen per gemeente circa 2 tot 3% van de bouwkosten. De definitieve aansluitkosten van nutsbedrijven. Ook deze kosten verschillen per regio. Hoe is de bodem gesteldheid? Moet er bijvoorbeeld geheid worden.

Termen

Wat is fundering op staal?

Fundering op staal is een funderingswijze waarbij de muren of wanden door tussenkomst van een verbrede voet, rechtstreeks op de draagkrachtige bodem rusten. De benaming fundering op staal heeft niets te maken met het materiaal staal.

Wat betekent het bouwbesluit? 

Het bouwbesluit bevat wettelijke voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen.

Wat doet de constructeur?

De constructeur is verantwoordelijk voor het maken van een ontwerp en de berekeningen voor bouwkundige constructies. Het is aan hem/haar de taak om te bepalen hoe de constructies moeten worden toegepast.

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een verklaring dat de grond schoon is en er dus geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging.

Wat is laagbouw?

Laagbouw is een woning met één bouwlaag en kap. Een laagbouw heeft zeker één bovenverdieping maar deze heeft alleen schuine kanten.

Wat is hoogbouw?

Een hoogbouw woning heeft twee bouwlagen en een kap. Een woning wordt als hoogbouw beschouwd als de goothoogte plusminus 6 m vanaf de grond is.

Wat is levensloopbestendig bouwen?

Bij levensloopbestendig bouwen worden woningen zo gebouwd dat ze geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en met name dus ook voor ouderen. Bij levensloopbestendig bouwen gaat het om een combinatie van toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en privacy.

Wat betekent sleutelklaar?

Sleutelklaar wil zeggen dat bij de oplevering de woning gereed is om te bewonen. De woning is dan in zijn geheel afgewerkt. Dit bespaart een hoop tijd.

Wat is een kavelpaspoort?

Het kavel paspoort is een bijlage in de koopovereenkomst van je kavel. Hierin lees je wat de eigenschappen en bouwvoorschriften zijn van jouw kavel. Denk bijvoorbeeld aan hoe groot en hoe hoog je huis mag zijn.

Waarvoor dient een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het onderzoeken van een locatie op de aanwezigheid, omvang en mate van een bodemverontreiniging (verontreinigingen in de grond en het grondwater).

Wat is een sondering?

Bij een sondering wordt bepaald wat het draagvermogen van de grond is. Dit wordt gedaan door een staaf In de grond te plaatsen en de weerstand van de grond te meten. Een sondering wordt gebruikt voor het funderingsadvies zodat een constructeur een constructieberekening kan maken voor de fundering van de woning.

Wat is heien?

Heien is simpelweg het aanbrengen van heipalen In de grond. De lengte van de heipaal is vooraf vastgesteld aan de hand van het sonderingen. De heipaal moet namelijk minstens zo lang zijn dat het de vaste grond heeft bereikt.

Wat is een Frans balkon?

Een Frans balkon wordt alleen op een verdieping toegepast. Het balkon bestaat uit naar binnen slaande deuren en een balustrade met een smeedijzeren hekwerk of een glasplaat

Wat is risaliet?

Een risaliet of risalerend geveldeel, ook wel gevelvoorsprong, is het gedeelte van een gevel dat over de volle hoogte naar voren springt ten opzichte van de rest van de gevel.

Wat is verdiept voegwerk?

Met een verdiepte voeg wordt de gevel zo gevoegd dat de stenen van de muur het meeste opvallen. Dit voegwerk ligt verder terug ten opzichte van de gevelsteen, daarom wordt een verdiepte voeg veel gebruikt bij bijzondere of speciale gevelstenen.

Wat zijn spekbanden?

Een band, spekband of speklaag, is In de bouwkunst een horizontale versiering in een gevel. Vaak is het een doorlopende lichtgekleurde horizontale strook van baksteen of natuursteen, aangebracht tussen de normale lagen baksteen. Een speklaag wordt meestal gebruikt om voor wat meer afwisseling of levendigheid te zorgen in een gevel.

Wat is een rollaag?

Een rollaag is een rij van op hun kant gemetselde stenen, meestal een halve steen hoog, soms een steen hoog. De rollaag kan uit natuur- of baksteen bestaan. 

Wat is een koudebrug? 

Een koudebrug wordt ook wel een warmtebrug of een thermische brug genoemd. Een koudebrug is een deel van de buitenste laag van een gebouw waar de warmteweerstand lager is of waar de isolatie laag wordt doorbroken. 

Wat betekent DUBO? 

Dubo is eigenlijk gewoon een afkorting van duurzaam bouwen. We spreken van duurzaam bouwen wanneer we bij het selecteren van bouwmaterialen, kiezen voor materialen die duurzaam zijn en minder milieubelastend. 

Wat is gebouw gebonden energie? 

Gebouw gebonden energie is de energie voor verwarmen, koelen verlichten en ventileren van het gebouw. De consumptie van deze energie is onafhankelijk van het gebruik. 

Wat is een blowerdoortest? 

Een blowerdoortest is een proef waarbij de luchtdichtheid van het huis wordt gemeten. Op het moment dat er veel lucht ontsnapt betekent dit warmteverlies voor je woning. Dit is iets wat je meestal wil voorkomen. Een blowerdoortest is hier de ideale mogelijkheid voor, waardoor je op de lange termijn een hoop kosten kunt besparen. 

Wat zijn accupakketten? 

En accu pakket is een pakket van meerdere cellen die zo efficiënt mogelijk zijn samengepakt. In het pakket kun je energie opslaan van je zonnepanelen.

Wat is een zomernachtventilatie? 

Zomernachtventilatie is een vorm van passieve koeling, een energiearme vorm van koeling. Door ’s nachts te ventileren kan een woning gekoeld worden met gratis koude buitenlucht. 

Wat is een luchtwarmtepomp? 

Een lucht warmtepomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. De buitenunit trekt de lucht aan met behulp van de ventilator. Dankzij de compressor In de unit, die een koelgas opwarmt, wordt de lucht verwarmd en vervolgens trekt de binnenunit deze lucht aan. De binnenunit verspreidt de warme lucht dan over de ruimte. 

Wat is triple glas? 

Met drievoudig isolerende beglazing beter bekend als triple beglazing of triple glas, is het mogelijk om het warmteverlies via ramen en deuren nog verder te beperken en het wooncomfort te verhogen ten opzichte van dubbelglas. Triple glas bestaat uit 3 platen glas met daartussen een spouw gevuld met lucht of gas. 

Wat zijn screens/zonwering? 

Screens zijn zonweringen van zacht materiaal. Hierdoor nemen ze weinig ruimte in beslag en hebben zij een moderne uitstraling. Screens zijn officieel voor het tegenhouden van zonlicht. Het mooie van een screen is dat je huis niet volledig verduisterd wordt. 

Wat houdt de terugleversubsidie – salderen in? 

Als je zonnepanelen meer stroom opwekken als die je zelf nodig hebt, kan je dit terug leveren aan het stroomnetwerk. Op dit moment wordt de terug geleverde stroom in mindering gebracht op je stroomrekening dit heet salderen. 

Wat betekent WTW? 

WTW is een afkorting voor het begrip warmteterugwinning, wat gaat over het doorgeven van zowel warmte als koude. In de ventilatie wereld betekent WTW het overdragen van temperatuur van de ene luchtstroom aan de andere. 

Wat zijn PV panelen? 

PV-panelen zijn zonnepanelen en worden gebruikt om elektrische stroom op te wekken door het omzetten van zonlicht in elektriciteit met zonnecellen. 

Wat betekent NOM?

Een nul op de meter woning wekt zowel de gebouwgebonden energie als de gebruikersgebonden energie zelf op. Over het jaar heen wordt er net zoveel energie opgewekt als verbruikt wordt. 

Wat is een thermische schil?  

De thermische schil van uw woning is als het ware de jas. Deze jas zorgt ervoor dat de kou buiten en de warmte binnen blijft. Het dak, wanden,  deuren en beglazing maken deel uit van de thermische schil. 

Wat is een trasraam? 

De onderste 5-6 lagen metselwerk worden vaak uitgevoerd in een andere kleur gevelsteen of andere kleur voegwerk.

Wat betekent BENG?

Voor alle nieuwbouwwoningen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik bijna nul is. Het energieverbruik van huishoudelijke apparaten staat hier los van. 

Wat is een all -electric woning? 

Al -Electric woningen zijn niet aangesloten op het aardgasnetwerk en dus niet uitgerust met traditionele verwarmingssystemen zoals cv-ketels. Ze gebruiken enkel elektriciteit om ruimtes en water te verwarmen en zodoende een gezond binnenklimaat te realiseren voor bewoners. 

Wat is een omvormer? 

Een omvormer voor zonne-energie is een omvormer die de gelijkstroom afkomstig van zonnepanelen omzet In de elektriciteit die geschikt is voor gebruik. 

Wat zijn Power Optimizers? 

Power Optimizers worden gebruikt als panelen met een parallelle schakeling worden gemonteerd. Met een optimizer profiteer je van een beter rendement en zijn de zonnepanelen efficiënter In het opwekken van stroom. Je kan elk individueel zonnepaneel monitoren en zo kunnen defecten en problemen makkelijk worden opgespoord.

Wat betekent een RC-waarde? 

De RC-waarde is een belangrijke term bij het plaatsen van isolatiemateriaal. De afkorting RC staat voor Resistance Construction oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de RC-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur een vloer of dubbel glas aangeduid.

Wat is een Monoblock? 

De monoblock is een doorontwikkeling vanuit de warmtepomptechniek. Bij een monoblock zit de condensor In de buitenunit. Dit betekent dat de leidingen die van buiten naar binnen gaan gevuld zijn met water. Bij een split-uitvoering zijn deze gevuld met een koudemiddel. 

Wat is balansventilatie? 

Balans ventilatie is een installatie waarbij er evenveel vers gefilterde buitenlucht het huis in wordt geblazen, als dat er vervuilde lucht uit de woning wordt afgevoerd. De energie van de uitgaande lucht (warmte In de winter, koelte in de zomer) wordt overgedragen aan de binnenkomende lucht. 

Vragen over Bruggink? Neem contact met ons op.

Heb je eerst nog vragen of wil je liever eerst telefonisch de afspraakmogelijkheden bespreken? Bel of mail ons.

Maak een afspraak
arrow right