Tel: 0315-242929
Nieuwbouw

Energiezuinig en duurzaam bouwen 

Een energiezuinig huis verbruikt zo weinig mogelijk externe energie voor de verwarming, koeling of warm water. We besparen energie via uitgekiende duurzame ontwerpen die gebruik maken van natuurlijke verwarming (passieve zonne-energie) en uitstekende isolatie. Het slimme gebruik van goede materialen en technieken zorgt voor minder energieverbruik en een optimaal wooncomfort. 

Energiezuinig bouwen 

Energiezuinig bouwen is beter voor een duurzame toekomst én voor je portemonnee en je wooncomfort.  

De overheid heeft de verplichte BENG* regelgeving in het leven geroepen. Al onze woningen voldoen hier aan. Elk nieuwbouwhuis van Bruggink is energiezuinig; de materialen en technieken die we hiervoor gebruiken kunnen verschillen.  

*Bijna Energie Neutraal Gebouw 

Alle kennis in huis

Bruggink ontzorgt je compleet op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen. We zijn thuis in de wet- en regelgeving hierover. Onze adviseurs bespreken graag met je hoe je slim energie kunt besparen en duurzaam en comfortabel kunt wonen.  

Zo bouwen we energiezuinig 

Hoe beter geïsoleerd, des te energiezuiniger de woning. De thermische schil (de ‘jas’ van de woning) en luchtdicht bouwen zijn belangrijke onderdelen. We zorgen voor een goede luchtdichtheid, voor voldoende ventilatie, voor duurzame verwarmingssystemen en we benutten aardwarmte en/of zonne-energie.   

Thermische schil

De thermische schil is de ‘jas’ van de woning. In gangbare taal: de vloer, de buitengevel en het dak.  Deze bouwkundige constructies scheiden de verwarmde binnenruimten van de woning af van de buitenomgeving, de bodem of de aangrenzende onverwarmde ruimte.  

Luchtdicht bouwen  

Het uitgangspunt van elke woning is een optimale thermische schil met maximale luchtdichtheid. Alle ongewenste kieren en naden in de woning zijn afgedicht, zodat we ongecontroleerde luchtstromen voorkomen. De goede luchtdichtheid zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen. Dit heeft een gunstige invloed op de energiekosten en het wooncomfort (geen tocht).  

Technische systemen 

De basis van je energiezuinige woning is een optimale thermische schil met maximale luchtdichtheid. Daarnaast zorgen technische systemen voor de duurzame opwekking van energie en verwarming en koeling van de woning. Denk hierbij aan zonnepanelen, een warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning. 

Ventilatie met warmteterugwinning 

Een goed geïsoleerde en luchtdichte woning moet goed worden geventileerd. Hiervoor gebruiken we een centraal WTW*-systeem dat de hele woning ventileert vanaf één plek. Een luchtverdeelsysteem zorgt ervoor dat de lucht op de juiste plek wordt toe- en afgevoerd. Zo is er overal in je woning voldoende verse lucht. Hierbij wordt de warmte of koude hergebruikt die al in huis aanwezig is. Zo gaat er geen energie verloren. 

* Warmte Terug Winning

Zonnepanelen 

Met zonnepanelen wek je zelf zonnestroom op. Zo stoot je minder CO2 uit dan met fossiele ‘grijze’ stroom en ga je klimaatverandering tegen. Je verbruikt de stroom die je zelf opwekt in je eigen huis. Met zonnepanelen bespaar je dus op je energiekosten. We helpen je graag om het juiste aantal te bepalen voor jouw woonsituatie. 

Warmtepomp 

Een warmtepomp zorgt ’s winters voor een heerlijk warme woning en ’s zomers voor een koelere. De warmtepomp is een duurzame oplossing die warmte onttrekt aan natuurlijke bronnen zoals de buitenlucht of de bodemwarmte. Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Samen met jou maken we de juiste keuze. 

Hoe energiezuinig wil je bouwen? 

Je kunt energiezuinig bouwen op verschillende niveaus. Het wettelijk minimum is een BENG-woning: Bijna Energie Neutraal.  Je kunt ook helemaal energieneutraal bouwen. Je woning wekt dan net zoveel energie op als je verbruikt.  Met als resultaat: Nul Op de Meter (een NOM-woning). 

Vragen over duurzaam en energiezuinig bouwen?
Neem contact met ons op.

Heb je concrete vragen? Of maak je liever een afspraak? Bel of mail ons.

Afspraak maken
arrow right