Tel: 0315-242929
Nieuwbouw

Ons Bouwproces

Bij Bruggink ontzorgen we het gehele proces, van aanvraag tot sleuteloverhandiging en ver daarna. We nemen de klant mee met iedere fasering van het bouwproces en laten zien dat wij de kennis in huis hebben. Want bouwen van je ideale droomhuis moet vooral leuk zijn.

Foto Bruggink personeel Foto Bruggink personeel
Foto Bruggink personeel.

Je hebt een afspraak met onze adviseur

Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze adviseur neemt met jou je wensen en de mogelijkheden door. Samen kijken we hoe we jouw droomhuis kunnen realiseren, wat dat ongeveer gaat kosten en wat de opleverperiode zal zijn. Daarbij kun je ideeën opdoen in onze showroom. Wanneer je voor Bruggink kiest, kies je voor persoonlijk contact, kwaliteit en een ontspannen bouwproces. Bruggink neemt alleen genoegen met het beste voor jou én jouw woning.

1
Foto offerte schets.

Offertefase

Wil je jouw huis door Bruggink laten bouwen? Dan gaan we aan de slag. Het ontwerp van een van onze woningen dat jou aanspreekt, gaan we samen aanpassen aan jouw persoonlijke wensen. Jij geeft aan wat je graag zou willen. Wij denken met je mee hoe je dat het beste kunt doen en op welke wijze dat het meest budgetvriendelijk gerealiseerd kan worden. Wij werken dat vervolgens uit en brengen hiervoor een offerte uit. In deze offerte wordt precies aangegeven vanuit welke wensen jouw woning gebouwd wordt en wat de financiële consequenties zijn. Ook de meeste materialen waarmee je huis gebouwd gaat worden zijn in onze showroom te zien.

2
Kleur en materiaalcompositie.

Bouwplan wordt ingediend bij welstand

Als je akkoord gaat met de offerte, gaan we de afspraken formaliseren en het ontwerp tot in detail concreet maken. Daarbij gaat het vooral om het kleurgebruik en de materiaalkeuzes voor de buitenkant. Het ontwerp wordt dan uitgewerkt en aan de welstandscommissie voorgelegd. Wij verzorgen alles voor deze aanvraag ontwerp- en detailtekeningen, materiaalkeuzes, kleurenschema en situering. De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk van jouw huis past in de omgeving. Dit maakt onderdeel uit van de procedure om de omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen. Nadat de welstandscommissie het bouwplan goedgekeurd heeft, gaan we samen de technische invulling bepalen.

3
Foto installatietekeningen.

Bepalen technische invulling bouwplan

Het definitieve ontwerp kan nu worden vertaald in bestek-/werktekeningen, die in detail de bouw van jouw woning aangeven. Wij gaan met jou het complete huis doornemen. Werkelijk alles passeert de revue. Je bepaalt nu de gedetailleerde afwerking van je woning. Van o.a. wand- en vloerafwerking, de keuze van deuren, binnenkozijnen , elektra, verwarming, de keuken met alle apparatuur, badkamer met sanitair en tegelwerk. De keuzes die in deze voorbereidende fase worden gemaakt, hebben vaak een veel grotere invloed op het eindresultaat dan op het eerste gezicht lijkt. Het grote voordeel van onze showroom is dat bijna alles ook in het echt te zien en te voelen is.

4
Foto tekenen AOK.

Opmaken aannemingsovereenkomst

Alle keuzes die tot nu toe gemaakt zijn worden nu vastgelegd in diverse documenten. Deze worden onderdeel van de aannemingsovereenkomst die nu opgemaakt gaat worden. Als deze getekend is wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd.

5
Foto Bruggink personeel.

Aanvraag omgevingsvergunning

Om te kunnen starten met de bouw van jouw huis, moet een omgevingsvergunning hiervoor verleend zijn. Wij gaan die bij de gemeente aanvragen waar jouw huis gebouwd gaat worden. De woning moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. Om de veiligheid van de constructie aan te tonen zijn bouwtekeningen en constructietekeningen nodig. Alles wat nodig is voor deze aanvraag wordt door ons verzorgd.

6
Foto Bruggink personeel met klant.

Omgevingsvergunning is verleend – start bouw

Op de bouwplaats maak je bij de start van de bouw kennis met de uitvoerder. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de uitvoering op de bouwplaats en is dan ook tijdens de bouw jullie aanspreekpunt.

7
Foto fundering.

Start bouw

Nadat de omgevingsvergunning is verleend worden de bouwkeet en de stroomkast geplaatst. De allereerste signalen dat het echt niet lang meer duurt voor we starten met de bouw van jullie ideale woning. Het uitgraven van de fundering markeert het echte moment van de start van de bouw.

8
Foto oplevering

Oplevering

De uitvoerder neemt contact met je op om het definitieve oplevermoment met je af te stemmen. Samen met de uitvoerder ga je de woning door, waarna de sleuteloverdracht plaatsvindt. Een feestelijk moment.

9
Bruggink personeel met bus.

Service

Nadat de woning is opgeleverd kan het natuurlijk zijn dat er na verloop van tijd iets ontstaat, waardoor je recht hebt op garantie. Je maakt dan hiervan melding bij onze serviceafdeling, die het dan gaat oplossen.

10